Excel Unplugged

Slovenian Power BI User Group – First MeetUp

Program prvega srečanja Slovenske Power BI User Grupe

 

Uvod in predstavitev grupe (Gašper Kamenšek)

 

5 DAX izzivov v Power BI (Rok Pirnat in Aljoša Željeznov- B2)

Nabor petih izzivov sestavljajo osnovne in delno napredne funkcije, ki jih morajo uporabniki nujno poznati, če želijo s svojimi poročili podati točne in ažurne informacije ter omogočiti svojim uporabnikom prilagojene poglede. DAX funkcij ne bomo le našteli, temveč jih bomo smiselno uporabili v merah za pripravo poročil. Težje funkcije znotraj posameznih mer so odebeljene, le-te bomo tudi podrobneje opisali ter prikazali, kako se obnašajo.

1 Priprava mer za primerjavo podatkov

Za pripravo kazalnikov (KPI) lahko posežemo po kombinaciji funkcij, ki nam omogoči izvesti primerjavo podatkov v ujemajočih preteklih in prihodnjih časovnih obdobjih, ne da bi pri tem izgubili možnost primerjave po drugih pogledih:

 • CALCULATE
 • YEAR
 • MAX (za pripravo ciljev iz tabele s cilji)

2 SY, PY in leto po tretjem izboru

Za prikaz ažurnega stanja in primerjave z izbranim letom uporabimo mere, ki se prilagajajo našemu izboru. Za pripravo teh pa potrebujemo funkcije:

 • IF
 • ISFILTERED
 • MAX

3 Izračun (štetje) glede na pogoj

Če imamo vnaprej definirane meje, kaj se vzame v izračun in kaj ne, lahko uporabimo:

 • COUNTROWS
 • FILTER

4 Prikaz odstotkovnih vrednosti, neglede na izbrane filtre

Za pripravo skupnih odstotkov, ki se ne prilagajajo filtraciji, si pripravimo izračun, ki bo za vlogo deljenca vedno vzel celoten nabor podatkov:

 • ALL

5 Primerjava istih časovnih obdobij

Na začetku poslovnega leta je naša uspešnost napram prejšnjemu letu seveda zanemarljivo majhna, zaradi česar si lahko z namensko funkcijo pripravimo pogled uspešnosti v enakih intervalih med različnimi leti:

 • CALCULATE
 • DATESBETWEEN

Izdelava naprednih nadzornih plošč (dashboard) z orodjem Power BI (Andrej Lapajne – Zebra BI)

V predavanju bomo prikazali tehnike izgradnje interaktivnih poročil in nadzornih plošč v orodju Power BI. Predstavili bomo vrsto priporočil in trikov za izgradnjo napredne nadzorne plošče (dashboard), ki končnemu uporabniku omogoča podroben in razumljiv vpogled v poslovanje. Pojasnili bomo, kako se izogniti pastem slabega oblikovanja in predstavili dobre prakse:

 • uporabe ustreznih grafikonov,
 • izdelave smiselnih razčlenjevalnikov (“slicer”),
 • uporabe bližnjic (“bookmarks”) za učinkovito navigacijo in
 • oblikovanje učinkovitih mobilnih poročil.

V prispevku bomo izdelali praktičen primer prodajnega dashboarda s pomočjo najnovejših vizualizacij (custom visuals) Zebra BI.